skip to Main Content

Proč studovat dějiny umění?

• Staneš se odborníkem v jednom z nejatraktivnějších a nejkrásnějších oborů.

• Naučíš se připravovat výstavy starého i současného umění a koncipovat katalogy výstav.

• Budeš se pohybovat v krásném a zajímavém prostředí muzeí, galerií a aukčních síní.

• Dostaneš se zblízka k uměleckým dílům, do depozitářů a míst, která zůstávají pro většinu lidí uzavřená.

• Naučíš se rozumět uměleckým dílům a zprostředkovávat zážitek z umění ostatním.

• Budeš moci v životě hodně cestovat za památkami a získáš si velký přehled, zkušenosti a jazykové dovednosti.

Co u nás můžeš studovat?

• Bakalářské studium (3 roky)

 • Studijní program Teorie a dějiny výtvarných umění v bakalářském programu (samostatný nebo jako maior/minor v kombinaci s jiným libovolným oborem na FF UP)
 • Dějiny umění a památková péče (samostatný profesně zaměřený studijní program s praxí v rozsahu 12 týdnů)

• Navazující magisterské studium (2 roky)

 • Studiní program Teorie a dějiny výtvarných umění v navazujícím magisterském programu (buď samostatný nebo jako maior/minor v kombinaci s jiným libovolným oborem na FF UP)
 • Studijní program Teorie a dějiny výtvarných umění se specializací památková péče (samostatný)

• Doktorské studium (4 roky)

 • Studijní program Teorie a dějiny výtvarných umění
 • Studijní program Dějiny umění, památková péče a technologie pro materiálové průzkumy

Proč studovat u nás v Olomouci?

• Budeš studovat v jednom z nejkrásnějších měst České republiky a skryté perly Evropy, v barokní Olomouci.

• Budeš se potkávat s vynikajícími a současně přátelskými odborníky od nás i ze zahraničí.

• Zažiješ opravdový studentský život ve městě s jedinečnou studentskou atmosférou.

• Můžeš jet studovat do Říma, Milána, Drážďan, Boloně, Parmy, Vídně a řady dalších evropských měst. Máme totiž navázaná partnerství s celou řadou univerzit.

• U nás se budeš moci specializovat a soustředit se na to, co tě baví (architektura, sochařství, malířství, fotografie, současné umění nebo design).

• Seznámíš se s inovativními umělecko-historickými metodami. Budeš s námi jezdit na exkurze, semináře, konference.

• Už během studia si uděláš praxi v jedné z našich spřátelených institucí
a zvýšíš si tak kvalifikaci!

• Staneš se součástí naší velké univerzitní rodiny, staneme se ti druhým domovem a i po studiích se k nám budeš vracet.

Jak se k nám dostaneš?

• Do 15. března nám pošlete vyplněnou elektronickou přihlášku ke studiu.

• Podrobné informace k přijímacímu řízení najdete zde na webu fakulty.

Kde se uplatníš?

• Můžeš pracovat v soukromých i státních muzeích, galeriích či výstavních síních.

• Jako kurátor můžeš připravovat výstavy starého, moderního i současného umění.

• Můžeš se věnovat obchodu s uměním v soukromém sektoru nebo pracovat v aukčních síních.

• Můžeš se stát památkářem a starat se na Národních památkových ústavech o ochranu uměleckého dědictví.

• Můžeš vyučovat dějiny umění na středních či vysokých školách.

• Můžeš se stát součástí badatelských a vědeckých týmů nebo se věnovat technologickým průzkumům uměleckých děl.

• Můžeš pracovat jako odborník na kulturu v médiích, nakladatelstvích či uměleckých agenturách.

Kam budeš moct během studia vycestovat?

Naše katedra každý rok vysílá studenty na studijní pobyty a praktické stáže na své partnerské univerzity a zahraniční instituce. Máme uzavřeny smlouvy s následujícími zahraničními univerzitami:

 • Bologna (Università di Bologna)
 • Bordeaux (Université Bordeaux Montaigne)
 • Brescia (Libera Accademia di belle Arti di Brescia)
 • Drážďany (Technische Universität Dresden)
 • Gent (Universiteit Gent)
 • Göttingen (Georg-August Universität Göttingen)
 • Milano (Università degli Studi di Milano)
 • Parma (Università degli Studi di Parma)
 • Porto (Universidade do Porto)
 • Řím (Sapienza Università di Roma)
 • Trnava (Trnavská univerzita v Trnave)
 • Vídeň (Universität Wien)
 • Vratislav (Uniwersytet Wrocławski)

Kdo vás bude učit?

Jana Zapletalová

Jana Zapletalová
Jmenuji se Jana Zapletalová a aktuálně vedu katedru. K dějinám umění jsem si našla cestu díky lásce k italské kultuře. Nejraději se svými studenty pozoruji italské a švýcarské umělce, kteří v 17. století vandrovali Evropou a živili se malováním fresek nebo modelováním štuků. A že jich bylo! Jen v Čechách a na Moravě jsou jich stovky. Nesleduji a neinterpretuji jen jejich díla, což je standardní práce historika umění. Baví mě studovat, jak tito umělci žili, jak se u nás domlouvali, jak byli vzájemně provázaní, jaké volili strategie získávání zakázek nebo jak cestovali přes Alpy. Sním o tom, že se jednou vydám v jejich stopách.

Ondřej Jakubec

Ondřej Jakubec

Dějiny umění jsou pro mě vědním oborem, ale i vášní, které nelze odolat. Chápu je ovšem především  jako způsob, jak nacházet smysl v uměleckých dílech, které nás obklopují – a provázejí nás opravdu na každém kroku. A do třetice, dějiny umění jsou v mých očích příležitostí, jak podnikat expedice do více či méně vzdálené minulosti a poznávat přitom myšlení a představy tehdejších lidí, které se promítají do umění každé doby. Dobrý adept dějin umění by měl mít předpoklady, které z těchto tří charakteristik vyplývají: musí sdílet nadšené zaujetí a cit pro umění, musí být zvídavý a toužit objevovat zasuté příběhy dějin a umění, a nakonec musí být připraven se neustále učit a zdokonalovat své poznání. Sám na sobě vidím, že při svém zkoumání výtvarné kultury 16. a 17. století (např. u témat jako umělecký mecenát, „náboženské války o obrazy“, či umění spojené se smrtí a vzpomínáním) takové hledání a dozvídání nikdy nekončí a může vás obohacovat do konce života.
Zuzana Macurová

Zuzana Macurová

Bylo mi osm, když jsem poprvé navštívila arcibiskupský zámek v Kroměříži. I po letech si vybavuji to nadšení z nádherných sálů a netrpělivé očekávání, jaké poklady asi budou následovat za dalšími dveřmi. Vlastně ty pocity zažívám v souvislosti s uměním dodnes, hlavně s tím barokním, kterému se odborně věnuji. Rozdíl je v tom, že v dětství mi stačilo se na umění dívat, dnes mu chci také porozumět. Když se zamyslíme, dojde nám, že každé dílo může vyvolat celou řadu otázek. Dějiny umění se na ně snaží najít odpověď. A to hledání, mnohdy až detektivní, mě nesmírně baví.

Martin Horáček

Martin Horáček

Přednáším hlavně o architektuře od konce 18. století do současnosti, o ochraně památek a také něco na úvod o významu, náplni a praxi uměleckohistorického oboru pro ty, kdo se ho čerstvě rozhodnou studovat. Zajímá mě, proč stavby, v nichž žijeme a které nás obklopují, vypadají tak, jak vypadají, proč nám některé z nich přijdou lepší než jiné a co se dá udělat pro to, aby těch pěkných neubývalo. Hodně jsem se naučil během studia na této škole, stejně jako později během práce na školách pro výtvarníky, učitele a architekty. Vlastně se s chutí učím pořád; momentálně se snažím proniknout do agendy světového kulturního a přírodního dědictví a do tajuplného (skutečně!) světa umění pravěku. Pokud se naše cesty za poznáním protnou, bude mi potěšením je s Vámi sdílet.

Barbora Kundračíková
Barbora Kundračíková
Jeden z mých oblíbených filozofů, Alva Noë, tvrdí, že vnímání není něco, co se nám děje nebo co se děje v nás, ale to, co děláme. Mimoto říká taky, že umění je pro ně ten nejlepší nástroj, zvláštní nástroj, protože nás staví přímo do centra světa. O tom, že bychom my lidé vymysleli jakoukoli funkčnější strategii pro to, jak být skutečně jeho součástí, docela pochybuji. Umění nás učí pozornosti, citlivosti, učí nás vážit gesta a brát věci vážně. Vyjadřovat se i sdílet, argumentovat nejen na papíře, a skutečně tak chápat to, co se kolem nás děje. Zároveň to všechno dělá způsoby, které rozhodně nenudí, spíše naopak – zahlcují a stravují, umělce stejně jako historiky umění. A to už je dobrý důvod, proč se mu věnovat! Tím spíše v době, která jednoduše lidskou být přestává.Na katedře dějin umění učím kurzy věnované umění 20. a 21. století. Je to ale jen drobný segment toho, co univerzita nabízí – a ještě drobnější segment toho, o čem je umění. Všechno to čeká na objevení.
Martin Krummholz

Martin Krummholz
Jedním z nejsilnějších raných zážitků, které mě posléze přivedly k dějinám umění, byla fascinace originály Braunových soch v Kuksu a v přilehlém Betlémě. Přestože jsem měl možnost zažít během svého studia velmi tradiční metodické přístupy, je pro mě osobně nejzajímavějším kontext vzniku daného uměleckého díla či historické stavby. Jeho rekonstruování je zpravidla velkým dobrodružstvím. Mít možnost vstupovat do vnitřních světů umělců i (polo)zapomenutých dobových souvislostí pokládám za zcela nevyčíslitelný zážitek. Badatelsky se zabývám raně novověkou profánní architekturou, štukem, krajinářskými parky a českým sochařstvím kolem 1900.

Petr Čehovský

Petr Čehovský

Pocházím z Olomouce, kde jsem vystudoval střední a vysokou školu. Během studia oboru dějin umění na vysoké škole jsem delší dobu strávil na stipendijním pobytu v Rakousku a Itálii, kde mě nadchla možnost bádat ve velkých knihovnách a zkoumat vztahy mezi uměním českých zemí a zahraničními regiony v 15. a v 16. století. Zajímám se o historii evropských zemí a zejména o dějiny architektury a výtvarných umění v regionu střední Evropy. Domnívám se, že znalost dějin umění pomáhá porozumět i dnešní době. Těší mě, že se mohu podělit o znalosti z tohoto krásného oboru se studenty, ať už v jazyce českém či anglickém, ve kterém dva předměty vyučuji.

Kateřina Horníčková

K dějinám umění mne přivedl zájem o historii a její památky, později se tento zájem transformoval do zájmu o vzájemné vztahy umění a kultury. Vystudovala jsem v Praze, Budapešti a Oxfordu dějiny umění, vizuální kulturu, středověká studia a klasickou archeologii. Prošla jsem různými akademickými tradicemi a přístupy, bádala i vyučovala v mezinárodním kontextu, naučila se klást otázky a přistupovat k tématům kriticky. Z odborného hlediska nahlížím umění jako specifický, nadčasový, ale historicky ukotvený fenomén, z osobního ale patřím k těm, „kteří pláčou před obrazy“ (J. Elkins). Primárně se věnuji umění a vizuální kultuře středověku a raného novověku.

A řada dalších!

Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10
771 48 Olomouc
www.ff.upol.cz

Back To Top